Dokumenty pracovních skupin

Na této stránce jsou k dispozici ke stažení dokumenty týkající se činnosti pracovních skupin Regionální stálé konference Středočeského kraje.

Seznam dokumentů ke stažení:

PRACOVNÍ SKUPINA CESTOVNÍ RUCH
Členové Pracovní skupiny Cestovní ruch:
Seznam členů Pracovní skupiny Cestovní ruch (k 31.12.2018)
Dokumenty z 13. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch (3.12.2018):
Zápis z 13. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch
Dokumenty z 12. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch (12.6.2018):
Zápis z 12. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch
Dokumenty z 11. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch (28.2.2018):
Zápis z 11. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch
Dokumenty z 10. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch (13.11.2017):
Zápis z 10. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch
Dokumenty z 9. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch (18.7.2017):
Zápis z 9. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch
Dokumenty z 8. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch (11.5.2017):
Zápis z 8. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch
Dokumenty z 7. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch (14.3.2017):
Zápis z 7. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch
Dokumenty z 6. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch (13.2.2017):
Zápis z 6. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch
Dokumenty z 5. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch (15.12.2016):
Zápis z 5. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch
Příloha zápisu: Mapa rozdělení turistických oblastí ve Středočeském kraji
Dokumenty z 4. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch (22.9.2016):
Zápis z 4. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch
Dokumenty z 3. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch (29.6.2016):
Zápis z 3. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch
Dokumenty z 2. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch (24.5.2016):
Zápis z 2. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch
Dokumenty z 1. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch (20.4.2016):
Zápis z 1. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch

PRACOVNÍ SKUPINA INFRASTRUKTURA
Dokumenty z 1. jednání Pracovní skupiny Infrastruktura (14.9.2016):
Zápis z 1. jednání Pracovní skupiny Infrastruktura
Dokumenty z 2. jednání Pracovní skupiny Infrastruktura (8.11.2018):
Zápis z 2. jednání Pracovní skupiny Infrastruktura
Dokumenty z 3. jednání Pracovní skupiny Infrastruktura (22.1.2019):
Zápis z 3. jednání Pracovní skupiny Infrastruktura

PRACOVNÍ SKUPINA VĚDA A VÝZKUM
Členové Pracovní skupiny Věda a výzkum:
Seznam členů Pracovní skupiny Věda a výzkum (k 10.3.2017)
Dokumenty z 3. jednání Pracovní skupiny Věda a výzkum (24.1.2018):
Zápis z 3. jednání Pracovní skupiny Věda a výzkum
Přílohy zápisu z 3. jednání Pracovní skupiny Věda a výzkum
Dokumenty z 2. jednání Pracovní skupiny Věda a výzkum (5.6.2017):
Zápis z 2. jednání Pracovní skupiny Věda a výzkum
Dokumenty z 1. jednání Pracovní skupiny Věda a výzkum (12.4.2017):
Zápis z 1. jednání Pracovní skupiny Věda a výzkum

PRACOVNÍ SKUPINA VENKOV
Členové Pracovní skupiny Venkov:
Seznam členů Pracovní skupiny Venkov (k 11.4.2017)
Dokumenty z 11. jednání Pracovní skupiny Venkov (27.11.2018):
Zápis z 11. jednání Pracovní skupiny Venkov
Přílohy zápisu
Dokumenty z 10. jednání Pracovní skupiny Venkov (19.6.2018):
Zápis z 10. jednání Pracovní skupiny Venkov
Dokumenty z 8. jednání Pracovní skupiny Venkov (26.2.2018):
Zápis z 8. jednání Pracovní skupiny Venkov
Dokumenty z 6. jednání Pracovní skupiny Venkov (28.3.2017):
Zápis z 6. jednání Pracovní skupiny Venkov
Příloha zápisu: Leták první pomoci
Dokumenty z 5. jednání Pracovní skupiny Venkov (19.1.2017):
Zápis z 5. jednání Pracovní skupiny Venkov
Příloha zápisu: “Vodohospodářská infrastruktura: povinnosti provozovatele domovní a kořenové ČOV” (prezentace)
Dokumenty z 4. jednání Pracovní skupiny Venkov (3.11.2016):
Zápis z 4. jednání Pracovní skupiny Venkov
Příloha zápisu – Přehled poplatků za zřízení věcného břemene a za omezení užívání komunikací II. a III. třídy
Dokumenty z 3. jednání Pracovní skupiny Venkov (15.9.2016):
Zápis z 3. jednání Pracovní skupiny Venkov
Dokumenty z 2. jednání Pracovní skupiny Venkov (13.7.2016):
Zápis z 2. jednání Pracovní skupiny Venkov
Dokumenty z 1. jednání Pracovní skupiny Venkov (31.5.2016):
Zápis z 1. jednání Pracovní skupiny Venkov

PRACOVNÍ SKUPINA VZDĚLÁVÁNÍ
Členové Pracovní skupiny Vzdělávání:
Seznam členů Pracovní skupiny Vzdělávání (k 16.12.2016)
Rámec pro podporu infrastruktury (KAP):
Aktualizovaná verze schválená 7. korespondenčním hlasováním RSK SčK (02/2017)
Plány MAP
Seznam rozpracovanosti MAP (stav k 28.7.2016)
Dokumenty z 6. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (korespondečně):
Zápis z 6. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (korespondenční hlasování)
Dokumenty z 5. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (11.12.2017):
Zápis z 5. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
Přílohy zápisu z 5. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (v ZIP)
Dokumenty z 4. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (16.12.2016):
Zápis z 4. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
Příloha zápisu: Dopis (podnět) pro Národní stálou konferenci
Příloha zápisu: Stanovisko Agentury pro sociální začleňování (ASZ) k návrhu dopisu pro Národní stálou konferenci
Příloha zápisu: Prezentace “Středočeské inovační centrum a oblast vzdělávání”
Příloha zápisu: Tabulka Mapování bariér čerpání v rámci IROP
Dokumenty z 3. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (10.11.2016):
Zápis z 3. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
Příloha zápisu: Prezentace z 3. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
Příloha zápisu: Podnět pro ŘO OPVVV
Příloha zápisu: Reakce ŘO OPVVV
Dokumenty z 2. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (15.6.2016):
Zápis z 2. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
Příloha zápisu: KAP – Zpráva o činnosti pro RSK SčK (prezentace)
Příloha zápisu: KAP – Zpráva o postupu příprav Rámce pro investice do infrastruktury (prezentace)
Příloha zápisu: Pracovní verze Analýzy potřeb území SčK pro potřeby KAP (červen 2016)
Příloha zápisu: Seznam rozpracovanosti MAP (stav k 31.5.2016)
Příloha zápisu: Zásobník projektů KAP
Příloha zápisu: Rámec pro podporu infrastruktury (seznam projektů odpovídajících výzvě IROP)
Dokumenty z 1. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (11.2.2016):
Zápis z 1. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání

PRACOVNÍ SKUPINA ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ VĚCI
Členové Pracovní skupiny Zdravotnictví a sociální věci:
Seznam členů Pracovní skupiny Zdravotnictví a sociální věci (k 10.3.2017)
Dokumenty z 1. jednání Pracovní skupiny Zdravotnictví a sociální věci (12.4.2017):
Zápis z 1. jednání Pracovní skupiny Zdravotnictví a sociální věci