Dokumenty pracovních skupin

Na této stránce jsou k dispozici ke stažení dokumenty týkající se činnosti pracovních skupin Regionální stálé konference Středočeského kraje.

Seznam dokumentů ke stažení:

PRACOVNÍ SKUPINA CESTOVNÍ RUCH
Členové Pracovní skupiny Cestovní ruch:
Seznam členů Pracovní skupiny Cestovní ruch (k 31.12.2018)
Dokumenty z 15. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch (23.10.2019):
Zápis z 15. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch
Dokumenty z 14. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch (28.5.2019):
Zápis z 14. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch (společný se zápisem z 13. jednání Pracovní skupiny Venkov)
Dokumenty z 13. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch (3.12.2018):
Zápis z 13. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch
Dokumenty z 12. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch (12.6.2018):
Zápis z 12. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch
Dokumenty z 11. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch (28.2.2018):
Zápis z 11. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch
Dokumenty z 10. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch (13.11.2017):
Zápis z 10. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch
Dokumenty z 9. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch (18.7.2017):
Zápis z 9. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch
Dokumenty z 8. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch (11.5.2017):
Zápis z 8. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch
Dokumenty z 7. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch (14.3.2017):
Zápis z 7. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch
Dokumenty z 6. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch (13.2.2017):
Zápis z 6. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch
Dokumenty z 5. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch (15.12.2016):
Zápis z 5. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch
– Příloha zápisu: Mapa rozdělení turistických oblastí ve Středočeském kraji
Dokumenty z 4. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch (22.9.2016):
Zápis z 4. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch
Dokumenty z 3. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch (29.6.2016):
Zápis z 3. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch
Dokumenty z 2. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch (24.5.2016):
Zápis z 2. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch
Dokumenty z 1. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch (20.4.2016):
Zápis z 1. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch

PRACOVNÍ SKUPINA INFRASTRUKTURA
Členové Pracovní skupiny Infrastruktura:
Seznam členů Pracovní skupiny Infrastruktura (k 1.3.2021)
Dokumenty z 6. jednání Pracovní skupiny Infrastruktura (16.11.2020):
Zápis z 6. jednání Pracovní skupiny Infrastruktura
Dokumenty z 5. jednání Pracovní skupiny Infrastruktura (5.11.2019):
Zápis z 5. jednání Pracovní skupiny Infrastruktura
Dokumenty z 3. jednání Pracovní skupiny Infrastruktura (22.1.2019):
Zápis z 3. jednání Pracovní skupiny Infrastruktura
Dokumenty z 2. jednání Pracovní skupiny Infrastruktura (8.11.2018):
Zápis z 2. jednání Pracovní skupiny Infrastruktura
Dokumenty z 1. jednání Pracovní skupiny Infrastruktura (14.9.2016):
Zápis z 1. jednání Pracovní skupiny Infrastruktura

PRACOVNÍ SKUPINA VĚDA A VÝZKUM
Členové Pracovní skupiny Věda a výzkum:
Seznam členů Pracovní skupiny Věda a výzkum (k 10.3.2017)
Dokumenty z 3. jednání Pracovní skupiny Věda a výzkum (24.1.2018):
Zápis z 3. jednání Pracovní skupiny Věda a výzkum
– Přílohy zápisu z 3. jednání Pracovní skupiny Věda a výzkum
Dokumenty z 2. jednání Pracovní skupiny Věda a výzkum (5.6.2017):
Zápis z 2. jednání Pracovní skupiny Věda a výzkum
Dokumenty z 1. jednání Pracovní skupiny Věda a výzkum (12.4.2017):
Zápis z 1. jednání Pracovní skupiny Věda a výzkum

PRACOVNÍ SKUPINA VENKOV
Členové Pracovní skupiny Venkov:
Seznam členů Pracovní skupiny Venkov (k 11.4.2017)
Dokumenty z 13. jednání Pracovní skupiny Venkov (28.5.2019):
Zápis z 13. jednání Pracovní skupiny Venkov (společný se zápisem ze 14. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch)
Dokumenty z 11. jednání Pracovní skupiny Venkov (27.11.2018):
Zápis z 11. jednání Pracovní skupiny Venkov
– Přílohy zápisu
Dokumenty z 10. jednání Pracovní skupiny Venkov (19.6.2018):
Zápis z 10. jednání Pracovní skupiny Venkov
Dokumenty z 8. jednání Pracovní skupiny Venkov (26.2.2018):
Zápis z 8. jednání Pracovní skupiny Venkov
Dokumenty z 7. jednání Pracovní skupiny Venkov (22.6.2017):
Zápis z 7. jednání Pracovní skupiny Venkov
Dokumenty z 6. jednání Pracovní skupiny Venkov (28.3.2017):
Zápis z 6. jednání Pracovní skupiny Venkov
– Příloha zápisu: Leták první pomoci
Dokumenty z 5. jednání Pracovní skupiny Venkov (19.1.2017):
Zápis z 5. jednání Pracovní skupiny Venkov
– Příloha zápisu: “Vodohospodářská infrastruktura: povinnosti provozovatele domovní a kořenové ČOV” (prezentace)
Dokumenty z 4. jednání Pracovní skupiny Venkov (3.11.2016):
Zápis z 4. jednání Pracovní skupiny Venkov
– Příloha zápisu – Přehled poplatků za zřízení věcného břemene a za omezení užívání komunikací II. a III. třídy
Dokumenty z 3. jednání Pracovní skupiny Venkov (15.9.2016):
Zápis z 3. jednání Pracovní skupiny Venkov
Dokumenty z 2. jednání Pracovní skupiny Venkov (13.7.2016):
Zápis z 2. jednání Pracovní skupiny Venkov
Dokumenty z 1. jednání Pracovní skupiny Venkov (31.5.2016):
Zápis z 1. jednání Pracovní skupiny Venkov

PRACOVNÍ SKUPINA VZDĚLÁVÁNÍ
Členové Pracovní skupiny Vzdělávání:
Seznam členů Pracovní skupiny Vzdělávání (k 5.3.2021)
Rámec pro podporu infrastruktury (KAP):
Aktualizovaná verze schválená 7. korespondenčním hlasováním RSK SčK (02/2017)
Plány MAP
Seznam rozpracovanosti MAP (stav k 28.7.2016)
Dokumenty z 19. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (5. 3. 2021):
Zápis z 19. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
– Přílohy zápisu z 19. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
Dokumenty z 18. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (1. 12. 2020):
Zápis z 18. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
– Přílohy zápisu z 18. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
Dokumenty z 17. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (korespondečně: 10. – 21. 8. 2020):
Zápis z 17. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
– Přílohy zápisu z 17. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
Dokumenty z 16. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (korespondečně: 11. – 19. 6. 2020):
Zápis z 16. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
– Přílohy zápisu z 16. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
Dokumenty z 15. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (korespondečně: 29. 4. – 15. 5. 2020):
Zápis z 15. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
– Přílohy zápisu z 15. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
Dokumenty z 14. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (korespondečně: 20. 1. – 3. 2. 2020):
Zápis z 14. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
– Přílohy zápisu z 14. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
Dokumenty z 13. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (korespondečně: 21. – 27. 11. 2019):
Zápis z 13. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
– Přílohy zápisu z 13. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
Dokumenty z 12. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (korespondečně: 11. – 18. 11. 2019):
Zápis z 12. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
– Přílohy zápisu z 12. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
Dokumenty z 11. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (12. 6. 2019):
Zápis z 11. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
– Přílohy zápisu z 11. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
Dokumenty z 10. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (korespondečně: 6. – 20. 3. 2019):
Zápis z 10. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
– Přílohy zápisu z 10. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
Dokumenty z 9. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (25. 2. 2019):
Zápis z 9. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
– Přílohy zápisu z 9. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
Dokumenty z 8. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (korespondečně: 25. 9. – 1. 10. 2018):
Zápis z 8. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
– Přílohy zápisu z 8. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
Dokumenty ze 7. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (24. 9. 2018):
Zápis ze 7. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
– Přílohy zápisu ze 7. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
Dokumenty z 6. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (korespondečně: 7. – 19. 6. 2018):
Zápis z 6. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (korespondenční hlasování)
Dokumenty z 5. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (11. 12. 2017):
Zápis z 5. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
– Přílohy zápisu z 5. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
Dokumenty z 4. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (16. 12. 2016):
Zápis z 4. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
– Příloha zápisu: Dopis (podnět) pro Národní stálou konferenci
– Příloha zápisu: Stanovisko Agentury pro sociální začleňování (ASZ) k návrhu dopisu pro Národní stálou konferenci
– Příloha zápisu: Prezentace “Středočeské inovační centrum a oblast vzdělávání”
– Příloha zápisu: Tabulka Mapování bariér čerpání v rámci IROP
Dokumenty z 3. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (10. 11. 2016):
Zápis z 3. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
– Příloha zápisu: Prezentace z 3. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
– Příloha zápisu: Podnět pro ŘO OPVVV
– Příloha zápisu: Reakce ŘO OPVVV
Dokumenty z 2. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (15. 6. 2016):
Zápis z 2. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
– Příloha zápisu: KAP – Zpráva o činnosti pro RSK SčK (prezentace)
– Příloha zápisu: KAP – Zpráva o postupu příprav Rámce pro investice do infrastruktury (prezentace)
– Příloha zápisu: Pracovní verze Analýzy potřeb území SčK pro potřeby KAP (červen 2016)
– Příloha zápisu: Seznam rozpracovanosti MAP (stav k 31.5.2016)
– Příloha zápisu: Zásobník projektů KAP
– Příloha zápisu: Rámec pro podporu infrastruktury (seznam projektů odpovídajících výzvě IROP)
Dokumenty z 1. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (11. 2. 2016):
Zápis z 1. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání

PRACOVNÍ SKUPINA ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ VĚCI
Členové Pracovní skupiny Zdravotnictví a sociální věci:
Seznam členů Pracovní skupiny Zdravotnictví a sociální věci (k 1.3.2021)
Dokumenty z 4. jednání Pracovní skupiny Zdravotnictví a sociální věci (19.11.2020):
Zápis z 4. jednání Pracovní skupiny Zdravotnictví a sociální věci
Dokumenty z 3. jednání Pracovní skupiny Zdravotnictví a sociální věci (7.11.2019):
Zápis z 3. jednání Pracovní skupiny Zdravotnictví a sociální věci
Dokumenty z 2. jednání Pracovní skupiny Zdravotnictví a sociální věci (9.9.2019):
Zápis z 2. jednání Pracovní skupiny Zdravotnictví a sociální věci
Dokumenty z 1. jednání Pracovní skupiny Zdravotnictví a sociální věci (12.4.2017):
Zápis z 1. jednání Pracovní skupiny Zdravotnictví a sociální věci