Krajské dotace 2017

Aktuální seznam dotačních titulů Středočeského kraje pro rok 2017:

 

 

Základní informace o fondech SčK pro rok 2017

Přehledová prezentace o dotačních titulech Středočeského kraje pro rok 2017 je k dispozici na našich stránkách zde.

Do systému krajských dotací se můžete přihlásit na e-Dotace Středočeského kraje.

Kontaktní osoby pro jednotlivé fondy naleznete na stránkách Středočeského kraje zde.

Více informací o krajských dotačních titulech naleznete na stránkách Středočeského kraje zde.

 

 

Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof

Lhůta pro podávání žádostí: 20. března 2017 (9 h) – 18. prosince 2020 (14 h).

Více informací o fondu naleznete zde.

 

 

 

Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS

Lhůta pro podávání žádostí: 18. dubna 2017 (9 h) – 24. dubna 2017 (16 h).

Více informací o fondu naleznete zde.

 

 

 

Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence

Lhůta pro podávání žádostí: 18. dubna 2017 (9 h) – 24. dubna 2017 (16 h).

Více informací o fondu naleznete zde.

 

 

 

Středočeský Fond kultury a obnovy památek

Lhůta pro podávání žádostí: 18. dubna 2017 (9 h) – 24. dubna 2017 (16 h).

Více informací o fondu naleznete zde.

 

 

 

Středočeský Humanitární fond v rámci tematického zadání “Sociální oblast”

Lhůta pro podávání žádostí: 18. dubna 2017 (9 h) – 24. dubna 2017 (16 h).

Více informací o fondu naleznete zde.

 

 

 

Středočeský Humanitární fond v rámci tematického zadání “Zdravotnictví a Zdraví 2020

Lhůta pro podávání žádostí: 18. dubna 2017 (9 h) – 24. dubna 2017 (16 h).

Více informací o fondu naleznete zde.

 

 

 

Středočeský Fond obnovy venkova

Středočeský Fond obnovy venkova se zaměřuje na rozvoj obcí a měst do 2 tisíc obyvatel. Jde o nově zřízený fond, schválený Zastupitelstvem Středočeského kraje usnesením č. 015-04/2017/ZK ze dne 7. 3. 2017.

Lhůta pro podávání žádostí: 18. dubna 2017 (9 h) – 30. června 2020 (15 h).

Více informací o fondu naleznete zde.

 

 

 

Středočeský Infrastrukturní fond

Středočeský Infrastrukturní fond je určen na rozvoj obcí a měst a rozvoj jejich činností, podporu rozvoje a obnovy regionálního školství a zkvalitnění vodohospodářské infrastruktury na území Středočeského kraje. Jde o nově zřízený fond, schválený Zastupitelstvem Středočeského kraje usnesením č. 015-04/2017/ZK ze dne 7. 3. 2017.

Lhůta pro podávání žádostí: 18. dubna 2017 (9 h) – 2. května 2017 (15 h).

Více informací o fondu naleznete zde.