Seznam výzev OPD 2021-2027

Přehled výzev vydaných v Operačním programu Doprava (OPD) 2021-2027:

Název výzvy
Výzva č. 18 pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření 04 – Interoperabilita v železniční dopravě – palubní jednotky ETCS (retrofitting, upgrade)
Výzva č. 17 pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření 03 – Rozvoj železničních vleček
Výzva č. 11 pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření 03 – Modernizace a výstavba překladišť kombinované dopravy
Výzva č. 10 pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření 08 – Infrastruktura městské drážní dopravy (modernizace)
Výzva č. 09 pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření 08 – Infrastruktura městské drážní dopravy (novostavby)
Výzva č. 08 pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření 06 – ITS na dálnicích a silnicích I. třídy
Výzva č. 07 pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření 06 – ITS – dopravní telematika
Výzva č. 06 pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření 09 – Infrastruktura pro alternativní paliva – podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnicích stanic
Výzva č. 05 pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření 11 – Technická pomoc
Výzva č. 04 pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření 07 – Silniční infrastruktura mimo TEN-T
Výzva č. 03 pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření 02 – Silniční infrastruktura TEN-T
Výzva č. 02 pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření 05 – Železniční infrastruktura mimo TEN-T
Výzva č. 01 pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření 01 – Železniční infrastruktura TEN-T

Přehled výzev vydaných v Operačním programu Doprava 2014-2020 naleznete zde.