Pracovní skupiny

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRACOVNÍCH SKUPINÁCH RSK

Pracovní skupiny jsou zřizovány pro tematické oblasti určené pro realizaci Regionálního akčního plánu a jsou složeny z členů určených Regionální stálou konferencí, a to tak, aby v nich byli reprezentováni partneři z řad územních samosprávných celků, podnikatelských subjektů a neziskových organizací a další relevantní partneři se zaměřením na činnosti v dané tematické oblasti. Pracovní skupina má na starosti tyto činnosti:

  • vydává doporučení pro Regionální stálou konferenci týkající se realizace Regionálního akčního plánu;
  • doporučuje Regionální stálé konferenci návrhy na změnu Regionálního akčního plánu;
  • posuzuje míru dopadu věcného zaměření Regionálního akčního plánu na rozvoj území Středočeského kraje;
  • prostřednictvím svých členů sleduje přípravu strategií a projektů, které by mohly ovlivnit realizaci Regionálního akčního plánu;
  • prostřednictvím svých členů se v rámci svých možností podílí na propagaci aktivit realizovaných Regionální stálou konferencí;
  • navrhuje řešení identifikovaných problémů;
  • snaží se (na základě konsensu) dojít ke zpracování souboru projektů naplňujících příslušné opatření v celém svém rozsahu;
  • plní dle potřeby další úkoly související s realizací Regionálního akčního plánu.

PRACOVNÍ SKUPINA CESTOVNÍ RUCH

Náplní činnosti Pracovní skupiny Cestovní ruch je zejména podpora a rozvoj tuzemského i zahraničního cestovního ruchu ve Středočeském kraji a destinační management v kraji. V souvislosti s Národním programem podpory cestovního ruchu v regionech pracovní skupina také hodnotí žádosti o podporu z hlediska souladu se strategickými dokumenty.

1. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch se uskutečnilo dne 20. 4. 2016.

2. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch se uskutečnilo dne 24. 5. 2016.

3. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch se uskutečnilo dne 29. 6. 2016.

4. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch se uskutečnilo dne 22. 9. 2016.

5. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch se uskutečnilo dne 15. 12. 2016.

6. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch se uskutečnilo dne 13. 2. 2017.

7. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch se uskutečnilo dne 14. 3. 2017.

8. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch se uskutečnilo dne 11. 5. 2017.

9. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch se uskutečnilo dne 18. 7. 2017.

10. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch se uskutečnilo dne 13. 11. 2017.

11. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch se uskutečnilo dne 28. 2. 2018.

12. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch se uskutečnilo dne 12. 6. 2018.

13. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch se uskutečnilo dne 3. 12. 2018.

14. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch se uskutečnilo dne 28. 5. 2019.

15. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch se uskutečnilo dne 23. 10. 2019.

16. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch se uskutečnilo dne 15. 6. 2021.

17. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch se uskutečnilo dne 10. 9. 2021.

18. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch se uskutečnilo dne 2. 11. 2021.

19. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch se uskutečnilo dne 6. 12. 2021.

Dokumenty Pracovní skupiny Cestovní ruch naleznete v příslušné sekci naší stránky Dokumenty pracovních skupin.

PRACOVNÍ SKUPINA INFRASTRUKTURA

Podrobný rozpis náplně činnosti Pracovní skupiny Infrastruktura se připravuje.

1. jednání Pracovní skupiny Infrastruktura se uskutečnilo dne 14. 9. 2016.

2. jednání Pracovní skupiny Infrastruktura se uskutečnilo dne 8. 11. 2018.

3. jednání Pracovní skupiny Infrastruktura se uskutečnilo dne 22. 1. 2019.

5. jednání Pracovní skupiny Infrastruktura se uskutečnilo dne 5. 11. 2019.

6. jednání Pracovní skupiny Infrastruktura se uskutečnilo online dne 16. 11. 2020.

7. jednání Pracovní skupiny Infrastruktura se uskutečnilo hybridní formou dne 10. 12. 2021.

8. jednání Pracovní skupiny Infrastruktura se uskutečnilo hybridní formou dne 21. 3. 2022.

Dokumenty Pracovní skupiny Infrastruktura naleznete v příslušné sekci naší stránky Dokumenty pracovních skupin.

PRACOVNÍ SKUPINA VĚDA A VÝZKUM

Podrobný rozpis náplně činnosti Pracovní skupiny Věda a výzkum se připravuje.

1. jednání Pracovní skupiny Věda a výzkum se uskutečnilo dne 12. 4. 2017.

2. jednání Pracovní skupiny Věda a výzkum se uskutečnilo dne 5. 6. 2017.

3. jednání Pracovní skupiny Věda a výzkum se uskutečnilo dne 24. 1. 2018.

Dokumenty Pracovní skupiny Věda a výzkum naleznete v příslušné sekci naší stránky Dokumenty pracovních skupin.

PRACOVNÍ SKUPINA VENKOV

Náplň činnosti Pracovní skupiny Venkov tvoří diskuze o dílčích tématech souvisejících s venkovským prostorem (doprava, kanalizace a čističky odpadních vod, regionální školství, venkovské památky apod.); identifikace nejožehavějších problémů, se kterými se potýkají obce ve venkovském prostoru Středočeského kraje; navrhování řešení problémů a podnětů pro Středočeský kraj a Regionální stálou konferenci; navrhování změn a doporučení, která se týkají Regionálního akčního plánu.

1. jednání Pracovní skupiny Venkov se uskutečnilo dne 31. 5. 2016.

2. jednání Pracovní skupiny Venkov se uskutečnilo dne 13. 7. 2016.

3. jednání Pracovní skupiny Venkov se uskutečnilo dne 15. 9. 2016.

4. jednání Pracovní skupiny Venkov se uskutečnilo dne 3. 11. 2016.

5. jednání Pracovní skupiny Venkov se uskutečnilo dne 19. 1. 2017.

6. jednání Pracovní skupiny Venkov se uskutečnilo dne 28. 3. 2017.

7. jednání Pracovní skupiny Venkov se uskutečnilo dne 22. 6. 2017.

8. jednání Pracovní skupiny Venkov se uskutečnilo dne 26. 2. 2018.

9. jednání Pracovní skupiny Venkov se uskutečnilo dne 17. 4. 2018.

10. jednání Pracovní skupiny Venkov se uskutečnilo dne 19. 6. 2018.

11. jednání Pracovní skupiny Venkov se uskutečnilo dne 27. 11. 2018.

12. jednání Pracovní skupiny Venkov se uskutečnilo dne 5. 2. 2019.

13. jednání Pracovní skupiny Venkov se uskutečnilo dne 28. 5. 2019.

14. jednání Pracovní skupiny Venkov se uskutečnilo dne 12. 9. 2019.

15. jednání Pracovní skupiny Venkov se uskuteční dne 7. 1. 2020.

17. jednání Pracovní skupiny Venkov se uskuteční dne 2. 9. 2021.

Dokumenty Pracovní skupiny Venkov naleznete v příslušné sekci naší stránky Dokumenty pracovních skupin.

PRACOVNÍ SKUPINA VZDĚLÁVÁNÍ

Náplní činnosti Pracovní skupiny Vzdělávání je vytvoření Krajského akčního plánu (KAP) pro Středočeský kraj, tj. plánu pro rozvoj středního a vyššího odborného školství v tomto kraji.

KAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami. KAP je zpracováván ve spolupráci s územními partnery a ve spolupráci s odborným garantem KAP.

V říjnu 2015 proběhla nominace členů do Pracovní skupiny Vzdělávání.

Činnost Pracovní skupiny Vzdělávání je od prosince 2015 realizována v rámci projektu Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Ukončení projektu je plánováno v roce 2021. Hlavním výstupem projektu bude Krajský akční plán vzdělávání v roce 2018 a 2021.

1. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání se uskutečnilo dne 11. 2. 2016.

2. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání se uskutečnilo dne 15. 6. 2016.

3. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání se uskutečnilo dne 10. 11. 2016.

4. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání se uskutečnilo dne 16. 12. 2016.

5. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání se uskutečnilo dne 11. 12. 2017.

6. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání proběhlo formou korespondenčního hlasování ve dnech 7. – 19. 6. 2018.

7. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání se uskutečnilo dne 24. 9. 2018.

8. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání proběhlo formou korespondenčního hlasování ve dnech 25. 9. – 1. 10. 2018.

9. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání se uskutečnilo dne 25. 2. 2019.

10. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání proběhlo formou korespondenčního hlasování ve dnech 6. – 20. 3. 2019.

11. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání se uskutečnilo dne 12. 6. 2019.

12. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání proběhlo formou korespondenčního hlasování ve dnech 11. – 18. 11. 2019.

13. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání proběhlo formou korespondenčního hlasování ve dnech 21. – 27. 11. 2019.

14. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání proběhlo formou korespondenčního hlasování ve dnech 20. 1. – 3. 2. 2020.

15. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání proběhlo formou korespondenčního hlasování ve dnech 29. 4. – 15. 5. 2020.

16. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání proběhlo formou korespondenčního hlasování ve dnech 11. – 19. 6. 2020.

17. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání proběhlo formou korespondenčního hlasování ve dnech 10. – 21. 8. 2020.

18. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání se uskutečnilo online dne 1. 12. 2020.

19. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání se uskutečnilo online dne 5. 3. 2021.

20. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání se uskutečnilo online dne 7. 1. 2022.

21. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání proběhlo formou korespondenčního hlasování ve dnech 26. 1. – 4. 2. 2022.

22. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání se uskutečnilo online dne 3. 3. 2022.

Dokumenty Pracovní skupiny Vzdělávání naleznete v příslušné sekci naší stránky Dokumenty pracovních skupin.

Webové stránky projektu byly spuštěny v dubnu 2016 na adrese kap-stredocesky.cz.

PRACOVNÍ SKUPINA ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ VĚCI

Podrobný rozpis náplně činnosti Pracovní skupiny Zdravotnictví a sociální věci se připravuje.

1. jednání Pracovní skupiny Zdravotnictví a sociální věci se uskutečnilo dne 12. 4. 2017.

2. jednání Pracovní skupiny Zdravotnictví a sociální věci se uskutečnilo dne 9. 9. 2019.

3. jednání Pracovní skupiny Zdravotnictví a sociální věci se uskutečnilo dne 7. 11. 2019.

4. jednání Pracovní skupiny Zdravotnictví a sociální věci se uskutečnilo dne 19. 11. 2020.

Dokumenty Pracovní skupiny Vzdělávání naleznete v příslušné sekci naší stránky Dokumenty pracovních skupin.