Výzvy ITI PMO a ITI MB

Přehled výzev vydaných v rámci ITI Pražské metropolitní oblasti.

Výzvy nositele ITI PMO 2021+
Výzva č. 23 – Dopravní telematika II.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 22 – Snížení energetické náročnosti veřejných objektů:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 21 – Snížení energetické náročnosti veřejných objektů:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 20 – ITS – Dopravní telematika:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 19 – Infrastruktura městské drážní dopravy (novostavby):
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 18 – Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu II.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 17 – Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu III.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 16 – Plnící a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu III.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 15 – E-Government:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 14 – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu II.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 13 – Plnící a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu II.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 12 – Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu II.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 11 – Památky:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 10 – Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 9 – Knihovny:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 8 – Muzea:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 7 – Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 6 – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 5 – Plnící a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 4 – Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 3 – Telematika pro veřejnou dopravu:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 2 – Multimodální osobní doprava:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 1 – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzvy nositele ITI PMO
Výzva č. 37 – Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy VI.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 36 – Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T VIII.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 36 – Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu II.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 35 – Rozšíření technického vybavení středních škol II.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 34 – Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy V.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 33 – Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě IV.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 32 – Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T VII.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 31 – Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy IV.:
Revidovaný text výzvy (k 20. 12. 2019) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 30 – Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu:
Revidovaný text výzvy (k 19. 6. 2019) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 29 – Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě III.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 28 – Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu III.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 27 – Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T VI.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 26 – Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě II.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 25 – Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy III.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 24 – Realizace opatření pro řešení povodní II.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 23 – Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T V.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 22 – Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T IV.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 21 – Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky III.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 20 – Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu II.:
Revidovaný text výzvy (k 8. 3. 2019) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 19 – Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol II.:
Revidovaný text výzvy (k 7. 9. 2018) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 18 – Budování kapacit předškolního vzdělávání II.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 17 – Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy II.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 16 – Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky II.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 15 – Výstavba a modernizace systémů pro přestup na veřejnou dopravu na území hl. m. Prahy:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 14 – Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T III.:
Revidovaný text výzvy (k 16. 4. 2018) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 13 – Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T II.:
Revidovaný text výzvy (k 1. 12. 2017) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 12 – Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy:
Revidovaný text výzvy (k 3. 1. 2019) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 11 – Realizace opatření pro řešení povodní:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 10 – Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky:
Revidovaný text výzvy (k 16. 8. 2017) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 09 – Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě:
Revidovaný text výzvy (k 27. 9. 2017) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 08 – Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu:
Revidovaný text výzvy (k 4. 8. 2017) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 07 – Výstavba a modernizace systémů pro přestup na veřejnou dopravu na území hl. m. Prahy:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 06 – Rozšíření technického vybavení středních škol:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 05 – Budování protipovodňových opatření:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 04 – Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 03 – Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy v zázemí Prahy:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 02 – Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 01 – Budování kapacit předškolního vzdělávání:
Revidovaný text výzvy (21. 2. 2017) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzvy zprostředkujícího subjektu ITI PMO
Výzva č. 31 – Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T VIII.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 30 – Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy VI.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 29 – Rozšíření technického vybavení středních škol II.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 28 – Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy V.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 27 – Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě IV.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 26 – Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T VII.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 25 – Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy IV.:
Revidovaný text výzvy (k 20. 12. 2019) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 1 výzvy (Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 2 výzvy (Osnova studie proveditelnosti) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 24 – Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě III.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 1 výzvy (Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 2 výzvy (Osnova studie proveditelnosti) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 23 – Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu III.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 1 výzvy (Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 2 výzvy (Osnova studie proveditelnosti) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 22 – Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T VI.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 1 výzvy (Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 2 výzvy (Osnova studie proveditelnosti) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 21 – Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě II.:
Revidovaný text výzvy (k 3. 5. 2019) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 1 výzvy (Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 2 výzvy (Osnova studie proveditelnosti) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 20 – Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy III.:
Revidovaný text výzvy (k 6. 6. 2019) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 1 výzvy (Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 2 výzvy (Osnova studie proveditelnosti) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 19 – Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T V.:
Revidovaný text výzvy (k 10. 4. 2019) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 1 výzvy (Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 2 výzvy (Osnova studie proveditelnosti) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 18 – Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu II.:
Revidovaný text výzvy (k 8. 3. 2019) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 1 výzvy (Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 2 výzvy (Osnova studie proveditelnosti) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 17 – Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T IV.:
Revidovaný text výzvy (k 14. 12. 2018) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 1 výzvy (Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 2 výzvy (Osnova studie proveditelnosti) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 16 – Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky III.:
Revidovaný text výzvy (k 9. 11. 2018) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 1 výzvy (Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 2 výzvy (Osnova studie proveditelnosti) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 15 – Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy II.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 1 výzvy (Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 2 výzvy (Osnova studie proveditelnosti) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 14 – Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol II.:
Revidovaný text výzvy (k 7. 9. 2018) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 2 výzvy (Osnova studie proveditelnosti) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 13 – Budování kapacit předškolního vzdělávání II.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 2 výzvy (Osnova studie proveditelnosti) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 12 – Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky II.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 1 výzvy (Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 2 výzvy (Osnova studie proveditelnosti) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 11 – Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T III.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 1 výzvy (Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 2 výzvy (Osnova studie proveditelnosti) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 10 – Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T II.:
Revidovaný text výzvy (k 22. 2. 2018) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 1 výzvy (Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 2 výzvy (Osnova studie proveditelnosti) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 09 – Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy:
Revidovaný text výzvy (k 3. 1. 2019) je k dispozici ke stažení zde.
Přílohy výzvy jsou k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 08 – Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky:
Revidovaný text výzvy (k 16. 8. 2017) je k dispozici ke stažení zde.
Přílohy výzvy jsou k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 07 – Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě:
Revidovaný text výzvy (k 27. 9. 2017) je k dispozici ke stažení zde.
Přílohy výzvy jsou k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 06 – Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu:
Revidovaný text výzvy (k 21. 8. 2017) je k dispozici ke stažení zde.
Přílohy výzvy jsou k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 05 – Rozšíření technického vybavení středních škol:
Revidovaný text výzvy (k 27. 9. 2017) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 1 výzvy (Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 2 výzvy (Osnova studie proveditelnosti) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 04 – Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol:
Revidovaný text výzvy (k 18. 5. 2017) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 1 výzvy (Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 2 výzvy (Osnova studie proveditelnosti) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 03 – Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy v zázemí Prahy:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 1 výzvy (Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 2 výzvy (Osnova studie proveditelnosti) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 02 – Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 1 výzvy (Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 2 výzvy (Osnova studie proveditelnosti) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 01 – Budování kapacit předškolního vzdělávání:
Revidovaný text výzvy (k 11. 4. 2017) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 1 výzvy (Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 2 výzvy (Osnova studie proveditelnosti) je k dispozici ke stažení zde.
Výzvy nositele ITI Boleslav
Výzva č. 17 – Cestovní ruch
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 16 – Památky
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 15 – Neformální vzdělávání
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 14 – Veřejná prostranství
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 13 – Multimodální osobní doprava
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 12 – Plnící a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 11 – Telematika pro veřejnou dopravu
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 10 – Základní školy
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 09 – Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 08 – Knihovny
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 07 – Muzea
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 06 – Cyklistická doprava
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 05 – Bezpečnost v dopravě
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 04 – E-government a kyberbezpečnost
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 03 – Sociální bydlení
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 02 – Sociální infrastruktura
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 01 – Mateřské školy
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.