Dokumenty Evropské unie

Na této stránce jsou k dispozici ke stažení dokumenty Evropské unie, které jsou klíčové z hlediska regionálního rozvoje České republiky.

Seznam dokumentů ke stažení:

DOHODA O PARTNERSTVÍ 2021-2027
Původce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Odkaz ke stažení: Dotace EU

.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP) 2021-2027
Původce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Odkaz ke stažení: MMR

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA (OPD) 2021-2027
Původce: Ministerstvo dopravy
Odkaz ke stažení: OPD

OPERAČNÍ PROGRAM TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OPTAK) 2021–2027
Původce: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Odkaz ke stažení: OPTAK

OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ (OPJAK) 2021-2027
Původce: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odkaz ke stažení: OPJAK

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST PLUS (OPZ+) 2021-2027
Původce: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odkaz ke stažení: ESF ČR

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) 2021–2027
Původce: Ministerstvo životního prostředí
Odkaz ke stažení: OPŽP