Dokumenty Evropské unie

Na této stránce jsou k dispozici ke stažení dokumenty Evropské unie, které jsou klíčové z hlediska regionálního rozvoje České republiky.

Seznam dokumentů ke stažení:

DOHODA O PARTNERSTVÍ 2021-2027
Původce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Verze: květen 2022
Odkaz ke stažení: web DotaceEU

.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP) 2014-2020
Původce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Verze: 1.0
Odkaz ke stažení: ve formátu PDF zde

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA (OPD) 2014-2020
Původce: Ministerstvo dopravy
Verze: 1.2
Odkaz ke stažení: ve formátu PDF zde

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OPPIK) 2014–2020
Původce: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Verze: duben 2015
Odkaz ke stažení: ve formátu PDF zde

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ (OPVVV) 2014-2020
Původce: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Verze: 5. 5. 2015
Odkaz ke stažení: ve formátu PDF zde

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ) 2014-2020
Původce: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Verze: duben 2015 (schválená Evropskou komisí dne 6. května 2015)
Odkaz ke stažení: ve formátu PDF zde

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) 2014–2020
Původce: Ministerstvo životního prostředí
Verze:
Odkaz ke stažení: ve formátu PDF zde