Dokumenty Evropské unie

Na této stránce jsou k dispozici ke stažení dokumenty Evropské unie, které jsou klíčové z hlediska regionálního rozvoje České republiky.

Seznam dokumentů ke stažení:

 

 

DOHODA O PARTNERSTVÍ 2014-2020

Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 České republiky je dokument vypracovaný Českou republikou, který stanoví cíle a priority pro efektivní využívání ESI fondů za účelem naplňování strategie Evropa 2020 na základě vydefinovaných národních priorit. Dohoda je založena na důsledné analýze současné sociální a ekonomické situace, ekonomických trendů a potřeb České republiky, na jejichž základě jsou stanoveny priority pro financování v letech 2014–2020 při současném sledování naplňování společných cílů EU.

Původce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Verze: 26. srpna 2014 – verze schválená Evropskou komisí
Odkaz ke stažení: ve formátu PDF zde

.

 

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP) 2014-2020
Původce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Verze: 1.0
Odkaz ke stažení: ve formátu PDF zde

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA (OPD) 2014-2020
Původce: Ministerstvo dopravy
Verze: 1.2
Odkaz ke stažení: ve formátu PDF zde

 

 

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OPPIK) 2014–2020
Původce: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Verze: duben 2015
Odkaz ke stažení: ve formátu PDF zde

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ (OPVVV) 2014-2020
Původce: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Verze: 5. 5. 2015
Odkaz ke stažení: ve formátu PDF zde

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ) 2014-2020
Původce: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Verze: duben 2015 (schválená Evropskou komisí dne 6. května 2015)
Odkaz ke stažení: ve formátu PDF zde

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) 2014–2020
Původce: Ministerstvo životního prostředí
Verze:
Odkaz ke stažení: ve formátu PDF zde