Kontakty

Sekretariát Regionální stálé konference Středočeského kraje:

Ing. Jiří Kubiš
tel.: 257 280 402
e-mail: kubis@kr-s.cz

Petr Čapek
tel.: 257 280 614
e-mail: capek@kr-s.cz

Jakub Stojan
tel.: 257 280 305
e-mail: stojan@kr-s.cz

Koordinátorka ITI Pražské metropolitní oblasti pro Středočeský kraj:

Mgr. Martina Vycudilíková Outlá
e-mail: vycudilikova@ipr.praha.eu

Technická podpora webu:
podpora@rsk-sk.cz


Činnost Regionální stálé konference Středočeského kraje je podpořena v rámci projektu Zajištění činností RSK pro území Středočeského kraje 2018 – 2020 z Operačního programu Technická pomoc, reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000135