Kontakty

Sekretariát Regionální stálé konference Středočeského kraje:

Mgr. Jan Veselský
tel.: 257 280 138
e-mail: veselsky@kr-s.cz

Ing. Michala Mácová
tel.: 257 280 614
e-mail: macova@kr-s.cz

Bc. Kristián Kuszniruk
tel.: 257 280 305
e-mail: kuszniruk@kr-s.cz

Koordinátorka ITI Pražské metropolitní oblasti pro Středočeský kraj:

Mgr. Beáta Majdišová
e-mail: majdisova@kr-s.cz

Technická podpora webu:
podpora@rsk-sk.cz


Činnost Regionální stálé konference Středočeského kraje byla podpořena v rámci projektů:
– Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Středočeského kraje z Operačního programu Technická pomoc, reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000059
– Zajištění činností RSK pro území Středočeského kraje 2018 – 2020 z Operačního programu Technická pomoc, reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000135
– Zajištění činností RSK pro území Středočeského kraje 2020 – 2022 z Operačního programu Technická pomoc, reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000226
– Zajištění činností RSK pro území Středočeského kraje 2022 – 2023 z Operačního programu Technická pomoc, reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000291