Kontakty

Sekretariát Regionální stálé konference Středočeského kraje:

Ing. Blanka Horáková
tel.: 257 280 614
e-mail: horakovab@kr-s.cz

Mgr. Jan Veselský
tel.: 257 280 639
e-mail: veselsky@kr-s.cz

 

Koordinátorka ITI Pražské metropolitní oblasti pro Středočeský kraj:

Mgr. Martina Vycudilíková Outlá
e-mail: vycudilikova@ipr.praha.eu

 

Technická podpora webu:
podpora@rsk-sk.cz