Kontakty

Sekretariát Regionální stálé konference Středočeského kraje:

Ing. Jiří Kubiš
tel.: 257 280 402
e-mail: kubis@kr-s.cz

Ing. Michala Mácová
tel.: 257 280 614
e-mail: macova@kr-s.cz

Bc. Kristián Kuszniruk
tel.: 257 280 305
e-mail: kuszniruk@kr-s.cz

Koordinátorka ITI Pražské metropolitní oblasti pro Středočeský kraj:

Mgr. Beáta Majdišová
e-mail: majdisova@kr-s.cz

Technická podpora webu:
podpora@rsk-sk.cz


Činnost Regionální stálé konference Středočeského kraje je podpořena v rámci projektu Zajištění činností RSK pro území Středočeského kraje 2020 – 2022 z Operačního programu Technická pomoc, reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000226