Sběr záměrů

Součástí činnosti Regionální stálé konference Středočeského kraje je též sběr projektových záměrů.

V současnosti žádný sběr neprobíhá.