Sběr záměrů

Informační systém projektových záměrů (ISPZ)

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s kraji připravilo nový informační systém pro monitorování projektových záměrů obcí a měst, krajů, NNO, profesních organizací, podnikatelů a dalších nositelů projektů. Tento nový informační systém by měl sloužit pro kontinuální systematický sběr a práci s daty (projektovými záměry) a nahradit tak často se opakující, administrativně náročné mapování projektů pomocí jednotlivých tabulek.

K čemu bude systém sloužit? Sestavy a výstupy bude možné využít při plánování krajských i národních strategií nejrůznějšího zaměření, pro evaluaci absorpční kapacity území a zacílení krajských, národních nebo evropských dotačních programů a jednotlivých výzev.

K samotnému systému. V aplikaci jsou implementovány tři uživatelské role, a to správce (MMR), role krajského správce (zástupci RSK), role pro zpracovatele projektových záměrů (nositelé projektů).

Aplikace nabízí tři úrovně přihlášení:

– jednotný identitní prostor (JIP) – pro resorty a uživatele, kteří budou vykonávat role správce;
– portál národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA);
– informační systém datových schránek (ISDS).

Přihlášení do ISDS a NIA představuje nejnižší uživatelskou úroveň pro zadání projektových záměrů. Při přihlašování přes JIP musí být přidělena uživatelská role, vybere se pracoviště, které přidělí lokální administrátor JIPu.

Systém pro zadavatele, Ministerstvo pro místní rozvoj, navrhla společnost QCM s.r.o.

Přihlášení do systému probíhá prostřednictvím stránek ISPZ.