ISPZ

Informace o ISPZ

Obce, města, kraje a další subjekty jsou opakovaně tázány různými státními institucemi a dalšími aktéry na své priority, plány a připravené projekty. Sesbíraná data často nebývají systematicky zpracována a zanalyzována, výsledky nejsou zveřejňovány a nedochází ke sdílení sesbíraných dat mezi jednotlivými relevantními institucemi. S tím je konec díky ISPZ.

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s kraji spustilo v srpnu 2021 Informační systém projektových záměrů (ISPZ). Systém je primárně určen pro sběr projektových záměrů obcí, krajů a jimi zřizovaných organizací a orgánů státní správy, nicméně sem své projektové záměry může vložit prakticky kdokoliv, tedy jak ekonomický subjekt, tak i fyzická osoba.

Spuštěním ISPZ vznikl jednotný a přehledný informační systém pro dlouhodobý sběr a průběžnou správu projektových záměrů, který sníží byrokratickou zátěž a přinese kvalitní a jednotná data. Tyto aktuální informace budou dále zpracovávány pro účely tvorby strategických dokumentů, analýz a nastavení cílů regionální a dotační politiky. V brzké budoucnosti bude také systém propojen s jednotlivými dotačními tituly a včas upozorní na vyhlášenou výzvu, jež odpovídá danému projektovému záměru a nabídnout další způsoby jeho využití.

Je vhodné do něj vkládat projekty investiční i neinvestiční, strategického významu (tj. nikoliv např. provozní výdaje nebo drobné opravy), u kterých dosud nebyla zahájena realizace.

Přihlášení do ISPZ je možné prostřednictvím autentizačních a autorizačních systémů státní správy: Informačního systému datových schránek (ISDS), Národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA) a Jednotného identitního prostoru (JIP). V nich potom probíhá registrace uživatelů a nastavení účtů. Přístupové údaje do nich, lze následně použít pro vstup do ISPZ.

Propagační videa

Kontakt

V případě dotazů neváhejte kontaktovat krajského administrátora, Kristiána Kuszniruka.