Seznam výzev OPJAK

Přehled výzev vydaných v Operačním programu Jan Amos Komenský (OPJAK) 2021-2027:

Název výzvy
Výzva č. 02_23_016 – Výzkumné e-infrastruktury I.
Výzva č. 02_23_015 – Výzkumné infrastruktury I.
Výzva č. 02_23_014 – Open Science I.
Výzva č. 02_23_013 – Fázované projekty I.
Výzva č. 02_22_012 – Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů
Výzva č. 02_22_010 – MSCA Fellowships CZ
Výzva č. 02_22_009 – Smart Akcelerátor+ I.
Výzva č. 02_22_008 – Špičkový výzkum
Výzva č. 02_22_007 – Technická pomoc – ESF+
Výzva č. 02_22_006 – Technická pomoc – ERDF
Výzva č. 02_22_005 – Individuální projekty systémové – Vzdělávání
Výzva č. 02_22_004 – Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I.
Výzva č. 02_22_003 – Šablony pro SŠ a VOŠ I.
Výzva č. 02_22_002 – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Výzva č. 02_22_001 – Teaming-CZ I.

Přehled výzev vydaných v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) 2014-2020 naleznete zde.