4. jednání Pracovní skupiny Venkov

Dne 3. 11. 2016 se uskutečnilo 4. jednání Pracovní skupiny Venkov RSK Středočeského kraje. K dispozici je již také zápis z jednání.

Čtvrté jednání Pracovní skupiny Venkov Regionální stálé konference Středočeského kraje se konalo na Krajském úřadě Středočeského kraje v Praze dne 3. listopadu 2016.

Hlavním bodem jednání byla diskuze k výši poplatků za zřizování věcných břemen a poplatků za omezení užívání komunikací II. a III. tříd.

Podrobnosti z jednání naleznete v zápise zde.

Příloha 4. jednání Pracovní skupiny Venkov (Přehled poplatků za zřízení věcného břemene a za omezení užívání komunikací II. a III. třídy) je k dispozici ke stažení zde.

Termín dalšího jednání byl naplánován na 19. ledna 2017.

Všechny dokumenty Pracovní skupiny Venkov naleznete v příslušné sekci naší stránky Dokumenty pracovních skupin.