Dva webináře k projektovým záměrům škol do IROP2 (posun termínu na 3. června 2021)

KÚ Středočeského kraje ve spolupráci se Sekretariátem RSK SčK pořádá dne 3. června 2021 od 10 hodin a následně od 13 hodin webináře pro budoucí žadatele v rámci IROP 2021-2027, Specifického cíle 4.1 Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury (Střední školy).
Bližší informace naleznete na našich stránkách zde.

Videozáznam z webináře ke krajským dotačním titulům pro města a obce v roce 2021

Ve čtvrtek 22. dubna 2021 proběhl v budově Krajského úřadu Středočeského kraje webinář k vybraným aktuálně vyhlášeným krajským dotacím v roce 2021 pro města a obce Středočeského kraje. Webinář vysílaný online proběhl za účasti paní hejtmanky Petry Peckové, jejího náměstka Jiřího Snížka a garantů jednotlivých dotačních titulů.
Záznam z webináře je k dispozici na tomto odkazu.

Šest webinářů RSK SčK k mapování kapacit základních a mateřských škol

Sekretariát Regionální stálé konference Středočeského kraje pořádá v červenci a srpnu 2020 šest webinářů k mapování kapacit základních a mateřských škol.

Webináře se budou konat ve dnech 21., 23., 28. a 30. července a 4. a 6. srpna 2020 od 10 h prostřednictvím aplikace MS Teams.

Bližší informace včetně odkazů na registrační formuláře naleznete na našich stránkách zde.

1 2 3