Staré a opuštěné stavby mají šanci na renovaci a nové využití

Středočeský kraj bude ve spolupráci s agenturou Czechinvest vybírat projekty na využití tzv. brownfieldů. Cílem je společně vytipovat a následně s žadateli zkonzultovat přípravu projektů na územích se starou stavební zátěží, tzv. brownfieldech, které by mohly získat podporu v rámci programů z Národního plánu obnovy (NPO).
Bližší informace naleznete stránkách KÚSK zde.

Webinář Příběhy středočeských brownfieldů

Středočeský kraj ve spolupráci s Regionální stálou konferencí Středočeského kraje pořádá dne 24.6.2021 od 14:00 do 16:00 webinář na téma Příběhy středočeských brownfieldů. Na webináři budou představeny vybrané příklady úspěšných projektů regenerací brownfieldů ve Středočeském kraji. Moderátorem bude pan Ing. Bc. Jiří Snížek, náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje.
Zájemci mohou webinář sledovat na tomto odkazu.

Dva webináře k projektovým záměrům škol do IROP2 (posun termínu na 3. června 2021)

KÚ Středočeského kraje ve spolupráci se Sekretariátem RSK SčK pořádá dne 3. června 2021 od 10 hodin a následně od 13 hodin webináře pro budoucí žadatele v rámci IROP 2021-2027, Specifického cíle 4.1 Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury (Střední školy).
Bližší informace naleznete na našich stránkách zde.

1 2 3