Videozáznam z webináře ke krajským dotačním titulům pro města a obce v roce 2021

Ve čtvrtek 22. dubna 2021 proběhl v budově Krajského úřadu Středočeského kraje webinář k vybraným aktuálně vyhlášeným krajským dotacím v roce 2021 pro města a obce Středočeského kraje. Webinář vysílaný online proběhl za účasti paní hejtmanky Petry Peckové, jejího náměstka Jiřího Snížka a garantů jednotlivých dotačních titulů.
Záznam z webináře je k dispozici na tomto odkazu.