Dva webináře k projektovým záměrům škol do IROP2 (posun termínu na 3. června 2021)

KÚ Středočeského kraje ve spolupráci se Sekretariátem RSK SčK pořádá dne 3. června 2021 od 10 hodin a následně od 13 hodin webináře pro budoucí žadatele v rámci IROP 2021-2027, Specifického cíle 4.1 Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury (Střední školy).
Bližší informace naleznete na našich stránkách zde.