Prezentace ze seminářů MMR k národním programům na podporu venkova

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo prezentace ze dvou listopadových seminářů pro žadatele o podporu z národních programů zaměřených na podporu venkova.

Semináře se uskutečnily v Akademii veřejného investování a v BEA centru Olomouc.

Účastníci byli seznámeni ze strany MMR s podrobnostmi poměrně široké nabídky dotačních programů MMR, s podmínkami spojenými s žádostmi, a zároveň bylo odpovídáno na dotazy přítomných účastníků. Nejvíce jich směřovalo na dotační titul věnovaný obnově místních komunikací a na program Demolic, který spustilo ministerstvo minulý rok.

K dispozici jsou následující prezentace: