Nové výzvy (č. 34 a 35) OPŽP

Ministerstvo životního prostředí vydalo výzvy č. 34 a 35 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí výzvu č. 34 (Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní; Specifický cíl: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu) a výzvu č. 35 (Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní; Specifický cíl: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření).

Příjem žádostí o podporu byl pro obě tyto výzvy zahájen 1. března 2016.

Bližší informace o výzvě č. 34 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 35 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.