Seznam výzev OPŽP

Přehled výzev vydaných v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) pro období 2021-2027:

Název výzvy
Výzva č. 1:
Specifický cíl: Podpora energie z obnovitelných zdrojů
Opatření 1.2.3 – Výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořizování domovních předávacích stanice

Přehled výzev vydaných v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) pro období 2014-2020 naleznete zde.