Nová výzva (č. 67) OPŽP

MŽP tento týden vyhlásilo výzvu č. 67 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí novou výzvu č. 67 (Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech; Specifický cíl: 2.1 – Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek).

Příjem žádostí o podporu v rámci této výzvy bude zahájen 31. března 2017.

Bližší informace o výzvě č. 067 naleznete na této stránce ministerstva.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.