Nová výzva č. 33 nositele ITI PMO (Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě IV.)

Hl. m. Praha jako nositel ITI PMO vydalo výzvu č. 33 ITI PMO.

Jako nositel integrované strategie pro Integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO) vyhlásilo Hlavní město Praha výzvu č. 33 ITI PMO (Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě IV.).

Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.

Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.

Seznam všech dosud vydaných výzev nositele ITI PMO je k dispozici v našem přehledu.