Výzvy ITI PMO a IPRÚ MB

Přehled výzev vydaných v rámci ITI Pražské metropolitní oblasti.

 

 

 

Výzvy nositele ITI PMO
Výzva č. 22 – Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T IV.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 21 – Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky III.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 20 – Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu II.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 19 – Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol II.:
Revidovaný text výzvy (k 7. 9. 2018) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 18 – Budování kapacit předškolního vzdělávání II.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 17 – Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy II.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 16 – Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky II.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 15 – Výstavba a modernizace systémů pro přestup na veřejnou dopravu na území hl. m. Prahy:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 14 – Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T III.:
Revidovaný text výzvy (k 16. 4. 2018) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy (projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 13 – Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T II.:
Revidovaný text výzvy (k 1. 12. 2017) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 12 – Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy:
Text výzvy (včetně příloh) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 11 – Realizace opatření pro řešení povodní:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 10 – Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky:
Revidovaný text výzvy (k 16. 8. 2017) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 09 – Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě:
Revidovaný text výzvy (k 27. 9. 2017) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 08 – Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu:
Revidovaný text výzvy (k 4. 8. 2017) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 07 – Výstavba a modernizace systémů pro přestup na veřejnou dopravu na území hl. m. Prahy:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 06 – Rozšíření technického vybavení středních škol:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 05 – Budování protipovodňových opatření:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 04 – Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 03 – Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy v zázemí Prahy:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 02 – Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 01 – Budování kapacit předškolního vzdělávání:
Revidovaný text výzvy (21. 2. 2017) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha výzvy je k dispozici ke stažení zde.

 

 

Výzvy zprostředkujícího subjektu ITI PMO
Výzva č. 18 – Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu II.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 1 výzvy (Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 2 výzvy (Osnova studie proveditelnosti) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 17 – Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T IV.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 1 výzvy (Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 2 výzvy (Osnova studie proveditelnosti) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 16 – Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky III.:
Revidovaný text výzvy (k 9. 11. 2018) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 1 výzvy (Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 2 výzvy (Osnova studie proveditelnosti) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 15 – Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy II.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 1 výzvy (Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 2 výzvy (Osnova studie proveditelnosti) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 14 – Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol II.:
Revidovaný text výzvy (k 7. 9. 2018) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 2 výzvy (Osnova studie proveditelnosti) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 13 – Budování kapacit předškolního vzdělávání II.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 2 výzvy (Osnova studie proveditelnosti) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 12 – Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky II.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 1 výzvy (Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 2 výzvy (Osnova studie proveditelnosti) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 11 – Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T III.:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 1 výzvy (Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 2 výzvy (Osnova studie proveditelnosti) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 10 – Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T II.:
Revidovaný text výzvy (k 22. 2. 2018) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 1 výzvy (Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů) je k dispozici ke stažení zde.
Příloha č. 2 výzvy (Osnova studie proveditelnosti) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 09 – Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy:
Revidovaný text výzvy (k 17. 10. 2017) je k dispozici ke stažení zde.
Přílohy výzvy jsou k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 08 – Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky:
Revidovaný text výzvy (k 16. 8. 2017) je k dispozici ke stažení zde.
Přílohy výzvy jsou k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 07 – Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě:
Revidovaný text výzvy (k 27. 9. 2017) je k dispozici ke stažení zde.
Přílohy výzvy jsou k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 06 – Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu:
Revidovaný text výzvy (k 21. 8. 2017) je k dispozici ke stažení zde.
Přílohy výzvy jsou k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 05 – Rozšíření technického vybavení středních škol:
Revidovaný text výzvy (k 27. 9. 2017) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 04 – Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol:
Revidovaný text výzvy (k 18. 5. 2017) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 03 – Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy v zázemí Prahy:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 02 – Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 01 – Budování kapacit předškolního vzdělávání:
Revidovaný text výzvy (k 11. 4. 2017) je k dispozici ke stažení zde.

 

 

Výzvy nositele IPRÚ Mladá Boleslav
Výzva č. 12 – IROP – Cyklistické stezky III.
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 11 – IROP – Mateřské školy II.
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 10 – IROP – Cyklistické stezky II.
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 09 – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 08 – IROP – Mateřské školy:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 07 – IROP – Sociální byty:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 06 – IROP – Sociální infrastruktura:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 05 – IROP – Základní školy:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 04 – IROP – Sociální infrastruktura:
Text výzvy (revize 24.7.2017) je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 03 – IROP – Cyklistické stezky:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 02 – IROP – Navýšení kapacity mateřských škol v území:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 01 – IROP – Nákup nízkoemisních vozidel MHD:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 02 – OPZ – Zlepšit uplatnění sociálně vyloučených ve společnosti:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha 1 výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha 2 výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Výzva č. 01 – OPZ – Zvýšit zaměstnanost znevýhodněných osob na trhu práce:
Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha 1 výzvy je k dispozici ke stažení zde.
Příloha 2 výzvy je k dispozici ke stažení zde.