Nová výzva č. 3 nositele ITI PMO (Telematika pro veřejnou dopravu)

Hl. m. Praha jako nositel ITI PMO vydalo výzvu č. 3 ITI PMO 2021+.

Jako nositel integrované strategie pro Integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO) vyhlásilo Hlavní město Praha výzvu č. 3 ITI PMO (Telematika pro veřejnou dopravu).

Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.

Seznam všech dosud vydaných výzev ZS ITI PMO 2021+ je k dispozici v našem přehledu.