Nová výzva č. 21 ZS ITI PMO (Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě II.)

Hl. m. Praha jako ZS pro ITI PMO vydalo výzvu č. 21 ZS ITI PMO.

Jako zprostředkující subjekt (ZS) integrované strategie pro Integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO) vyhlásilo Hlavní město Praha výzvu č. 21 ZS ITI PMO (Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě II.).

Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.

Příloha č. 1 výzvy (Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů) je k dispozici ke stažení zde.

Příloha č. 2 výzvy (Osnova studie proveditelnosti) je k dispozici ke stažení zde.

Seznam všech dosud vydaných výzev ZS ITI PMO je k dispozici v našem přehledu.