Nová výzva č. 19 nositele ITI PMO

Hl. m. Praha jako nositel ITI PMO vydalo výzvu č. 19 ITI PMO.

Jako nositel integrované strategie pro Integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO) vyhlásilo Hlavní město Praha výzvu č. 19 ITI PMO (Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol II.) ve vazbě na výzvu č. 66 IROP (Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI).

Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.

Příloha č. 1 (Projektový záměr) je k dispozici ke stažení zde.

Seznam všech dosud vydaných výzev nositele ITI PMO je k dispozici v našem přehledu.