Nová výzva (č. 136) OPŽP

MŽP vyhlásilo novou výzvu č. 136 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí novou výzvu č. 136 (Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech; Specifický cíl: 2.4 – Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech).

Příjem žádostí o podporu pro uvedenou výzvu byl zahájen 7. února 2019.

Bližší informace o výzvě naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.