Nová výzva (č. 117) OPŽP

MŽP vyhlásilo výzvu č. 117 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí novou výzvu č. 117 (Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech; Specifický cíl 2.1 – Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek).

Příjem žádostí o podporu v rámci této výzvy byl zahájen 7. ledna 2019.

Bližší informace o této výzvě naleznete na stránkách ministerstva zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.