Nová výzva (č. 110) OPŽP

MŽP dnes vyhlásilo výzvu č. 110 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí novou výzvu č. 110 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.2 – Posílit biodiverzitu).

Příjem žádostí o podporu v rámci této výzvy bude zahájen 1. prosince 2017.

Bližší informace o výzvě naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.