Nová výzva č. 10 ZS ITI PMO

Hl. m. Praha jako ZS pro ITI PMO vydalo výzvu č. 10 ITI PMO.

Jako zprostředkující subjekt (ZS) integrované strategie pro Integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO) vyhlašuje Hlavní město Praha výzvu č. 10 ITI PMO (Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T II.) ve vazbě na výzvu č. 42 IROP (Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – integrované projekty ITI) a výzvu č. 13 nositele ITI PMO (Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T II.).

Příjem žádostí o podporu v rámci této výzvy byl zahájen 1. února 2018.

Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.

Příloha č. 1 výzvy (Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů) je k dispozici ke stažení zde.

Příloha č. 2 výzvy (Osnova studie proveditelnosti) je k dispozici ke stažení zde.

Seznam všech dosud vydaných výzev ZS ITI PMO je k dispozici v našem přehledu.