Dvě nové výzvy OPPIK

MPO vyhlásilo dvě nové výzvy OPPIK.

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu tyto dvě nové výzvy:

  • výzvu VI. programu podpory Smart grids I. – Distribuční sítě;
  • výzvu XIII. programu podpory Technologie.

Příjem žádostí o podporu pro první uvedenou výzvu bude zahájen 30. října 2020, pro druhou uvedenou výzvu 2. prosince 2020.

Bližší informace o výzvě VI. programu podpory Smart grids I. – Distribuční sítě  naleznete zde.

Bližší informace o výzvě XIII. programu podpory Technologie naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPPIK pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.