Seznam výzev OPPIK

Přehled výzev vydaných v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschupnost (OPPIK) 2014-2020:

Název výzvy
Výzva I. programu podpory Školicí střediska pro ITI (Olomouc)
Výzva I. programu podpory Školicí střediska pro ITI (Hradec – Pardubice)
Výzva I. programu podpory Nemovitosti pro ITI Olomouc
Výzva I. programu podpory Úspory energie – Úvěry
Výzva III. programu podpory Obnovitelné zdroje energie
Výzva I. programu podpory Služby infrastruktury pro ITI – Olomouc
Výzva IV. programu podpory Služby infrastruktury
Výzva I. programu podpory Potenciál pro ITI (Olomouc)
Výzva I. programu podpory Inovace pro ITI (Olomouc)
Výzva I. programu podpory Technologie pro ITI (Ostrava)
Výzva I. programu podpory Úspory energie v SZT pro ITI (Brno)
Výzva I. programu podpory Technologie pro integrované územní investice (Olomouc)
Výzva IV. programu podpory Aplikace
Výzva I. programu podpory Inovace – Inovační projekt – ITI (Hradec Králové – Pardubice)
Výzva I. programu podpory Potenciál – ITI (Hradec Králové – Pardubice)
Výzva I. programu podpory Služby infrastruktury – ITI (Hradec Králové – Pardubice)
Výzva I. programu podpory Aplikace – ITI (Hradec Králové – Pardubice)
Výzva IV. programu podpory Potenciál
Výzva III. programu podpory Partnerství znalostního transferu
Výzva IV. programu podpory Inovace
Výzva II. programu podpory Inovační vouchery
Výzva IV. programu podpory Spolupráce – Klastry
Výzva III. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita
Výzva III. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie
Výzva III. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny
Výzva III. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě
Výzva I. programu podpory Úspory energie – Energeticky efektivní budovy
Výzva I. programu podpory Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu
Výzva I. programu podpory Expanze – Úvěry
Výzva III. programu podpory Smart grids II: Přenosová síť
Výzva I. programu podpory Vysokorychlostní internet
Výzva II. programu podpory Obnovitelné zdroje energie
Výzva II. programu podpory Nízkouhlíkové technologie
Výzva II. programu podpory Spolupráce – Technologické platformy
Výzva II. programu podpory Smart grids I: Distribuční sítě
Výzva II. programu podpory Úspory energie v SZT
Výzva II. programu podpory Smart grids II: Přenosová síť
Výzva III. programu podpory Potenciál
Výzva V. programu podpory Technologie
Výzva IV. programu podpory Technologie
Výzva II. programu podpory Partnerství znalostního transferu
Výzva III. programu podpory Spolupráce — Klastry
Výzva II. programu podpory Marketing – Individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích
Výzva II. programu podpory Nemovitosti
Výzva II. programu podpory Školicí střediska
Výzva II. programu podpory ICT a sdílené služby — aktivita budování a modernizace datových center
výzva II. programu podpory ICT a sdílené služby — aktivita zřizování a provoz center sdílených služeb
výzva II. programu podpory ICT a sdílené služby — aktivita tvorba nových IS/ICT řešení
Výzva III. programu podpory ICT a sdílené služby pro začínající podniky
Výzva I. programu podpory Inovační vouchery
Výzva II. programu podpory Služby infrastruktury
Výzva I. programu podpory Nízkouhlíkové technologie
Výzva II. programu podpory Aplikace
Výzva II. programu podpory Spolupráce – Klastry – Kolektivní výzkum
Výzva I. programu podpory Potenciál
Výzva I. programu podpory Aplikace
Výzva I.-II. programu podpory Inovace
Výzva I. programu podpory Partnerství znalostního transferu
Výzva I. programu podpory Spolupráce – Klastry
Výzva I. programu podpory Spolupráce – Technologické platformy
Výzva I. programu podpory Služby infrastruktury
Výzva I. programu podpory Školicí střediska
Výzva I. programu podpory Marketing
Výzva I.-III. programu podpory Technologie
Výzva I. programu podpory Nemovitosti
Výzva I. programu podpory Úspory energie
Výzva I. programu podpory Obnovitelné zdroje energie
Výzva I. programu podpory Smart Grids I. – Distribuční sítě
Výzva I. programu podpory Smart Grids II. – Přenosová síť
Výzva I. programu podpory Úspory energie v SZT
Výzva I. programu podpory ICT a sdílené služby
Výzva I. programu podpory Technická pomoc OP PIK