Dvě nové výzvy (č. 152 a 154) OPŽP

MŽP vyhlásilo nové výzvy č. 152 a 154 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí dvě nové výzvy:

  • č. 152 (Prioritní osa 5: Energetické úspory; Specifický cíl: 5.3 – Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí);
  • č. 154 (Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech; Specifický cíl: 2.4 – Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech).

Příjem žádostí o podporu pro obě uvedené výzvy byl zahájen 1. července 2020.

Bližší informace o výzvě č. 152 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 154 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.