Dvě nové výzvy (č. 020 a 021) OPJAK

MŠMT vyhlásilo dvě nové výzvy č. 02_23_020 a č. 02_23_021 OPJAK.

V rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OPJAK) vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dvě výzvy č. 02_23_020 (Mezisektorová spolupráce) a č. 02_23_021 (Mezisektorová spolupráce pro ITI).

Příjem žádostí o podporu pro výzvu č. 02_23_020 byl zahájen dne 28. června 2023 a pro výzvu č. 02_23_021 bude zahájen dne 31. července 2023.

Bližší informace o výzvě č. 02_23_020 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o výzvě č. 02_23_021 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPJAK pro programové období 2021-2027 naleznete na této naší přehledové stránce.