Čtyři nové výzvy OPTAK

MPO vyhlásilo čtyři nové výzvy OP TAK.

V rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu tyto čtyři nové výzvy:

  • výzvu I. programu podpory Partnerství znalostního transferu;
  • výzvu I. programu podpory Spolupráce – klastry;
  • výzvu I. programu podpory Technologické platformy;
  • výzvu II. programu podpory Inovační vouchery.

Příjem žádostí o podporu pro prvních uvedenou výzvu bude zahájen dne 27. ledna 2023, pro druhou a třetí výzvu bude zahájen dne 23. ledna 2023 a pro čtvrtou výzvu bude zahájen 1. února 2023.

Bližší informace o výzvě I. programu podpory Partnerství znalostního transferu naleznete zde.

Bližší informace o výzvě I. programu podpory Spolupráce – klastry naleznete zde.

Bližší informace o výzvě I. programu podpory Technologické platformy naleznete zde.

Bližší informace o výzvě II. programu podpory Inovační vouchery naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OP TAK pro programové období 2021-2027 naleznete na této naší přehledové stránce.