Seznam výzev OPTAK

Přehled výzev vydaných v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK) 2021-2027:

Název výzvy
Výzva I. programu podpory Vysokorychlostní internet – zajištění odborných a technických kapacit v BCO ČR
Výzva I. programu podpory Služby infrastruktury – ITI
Výzva I. programu podpory Udržitelné hospodaření s vodou
Výzva I. programu podpory Oběhové hospodářství
Výzva I. programu podpory Obnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny
Výzva I. programu podpory Obnovitelné zdroje energie – vtláčení biometanu
Speciální výzva programu podpory Aplikace
Výzva I. programu podpory Služby infrastruktury
Výzva I. programu podpory Marketing – CzechTrade
Výzva I. programu podpory Potenciál
Výzva I. programu podpory Digitální podnik – virtuální podnik
Výzva I. programu podpory Technologie pro MAS – CLLD
Výzva I. programu podpory Smart Grids – AMM
Výzva I. programu podpory Poradenství
Výzva II. programu podpory Inovační vouchery
Výzva I. programu podpory Technologické platformy
Výzva I. programu podpory Spolupráce – klastry
Výzva I. programu podpory Partnerství znalostního transferu
Výzva I. programu podpory Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví
Výzva I. programu podpory Aplikace
Výzva I. programu podpory Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny
Výzva I. programu podpory Úspory energie
Výzva I. programu podpory Inovace
Výzva I. programu podpory Proof of Concept

Přehled výzev vydaných v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) 2014-2020 naleznete zde.