4 nové výzvy (č. 91-94) OPŽP

MŽP tento týden vyhlásilo nové výzvy č. 091, 092, 093 a 094 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí tyto čtyři nové výzvy:

  • č. 091 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území);
  • č. 092 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.2 – Posílit biodiverzitu);
  • č. 093 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny).
  • č. 094 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech).

Příjem žádostí o podporu v rámci těchto výzev byl zahájen 1. února 2018.

Bližší informace o výzvě č. 091 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 092 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 093 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 094 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.