Zřízení Evropského portálu investičních projektů (EIPP)

Na žádost Asociace krajů si dovolujeme všem vlastníkům projektů, kteří v současnosti hledají investory, představit nově budovaný Evropský portál investičních projektů (European Investment Project Portal, EIPP).

EIPP je adresář investičních projektů. Cílem EIPP je propojit investory z celého světa s vlastníky projektů v EU, a tím napomoci zvyšování hospodářského růstu a zaměstnanosti.

EIPP nabízí transparentní přístup k informacím o investičních příležitostech v celé EU prostřednictvím internetu, včetně jednoduché interaktivní mapy EU.

Spouštění EIPP probíhá od února 2016, projekty však bylo možné do systému vkládat již v předstihu.

Informace o možnostech EIPP, postupu přijetí do adresáře projektů a formulář k zadání projektu do EIPP naleznete zde.

Investiční plán pro Evropu a odpovědi na nejčastější otázky s ním spojené naleznete zde.