Zpráva o plnění územní dimenze za rok 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo Zprávu o plnění územní dimenze za rok 2015.

Zpráva o plnění územní dimenze za rok 2015 sleduje stav realizace územní dimenze dle jednotlivých specifických cílů programů ESI fondů, u nichž byla identifikována územní dimenze v Národním dokumentu o územní dimenzi (NDÚD), a pokrok jednotlivých strategií integrovaných nástrojů včetně postupu realizace jejich časového a finančního harmonogramu a současně harmonogramu plnění indikátorů.

Zpráva byla zpracována v souladu s NDÚD, který předpokládá její vznik vždy k 31. 1. každého kalendářního roku.

Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2015 nebyly realizovány v rámci ESI fondů žádné projekty, je zpráva za toto období založena na analýze souladu vyhlášených výzev s NDÚD.

Zpráva o plnění územní dimenze za rok 2015, kterou vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, je k dispozici ke stažení zde.