Webový nástroj „Starosto, projektuj…“

Svaz měst a obcí ČR spustil webový nástroj „Starosto, projektuj…“, který poskytuje starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům návod a praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích.

Na dvou modelových příkladech (cyklostezka, školka) je popsán proces přípravy bez ohledu na dotaci, tzv. „ideální model“ z pohledu investora v jednotlivých postupných krocích (záměr, studie, zdroj, projektová dokumentace, správní řízení, výběrové řízení, realizace, kolaudace a slavnostní otevření). Uvedené postupné kroky jsou dále přehledně rozděleny (jednotná šablona) tak, aby jednoduchým a intuitivním způsobem bylo možné projít celým dílčím krokem a získat základní informace o legislativě, procesu jako takovém, rizicích, časové a finanční náročnosti a načerpat praktické rady a doporučení.

Na přípravě tohoto webového nástroje se vedle dceřiné společnosti MEPCO, s. r. o., která má dlouholeté zkušenosti s projektovým řízením, podíleli zkušený expert na zadávání veřejných zakázek, autorizovaný inženýr, pro testování funkčnosti interaktivní webové aplikace byla součástí týmu také starostka obce Kobylnice jako zástupkyně cílové skupiny uživatelů. Interaktivní model byl také konzultován s řadou dalších zkušených odborníků z různých profesí, které mají vztah k přípravě a realizaci projektů (správa majetku, právo apod.).

Webový nástroj „Starosto, projektuj…“ je dostupný na stránkách Svazu měst a obcí ČR zde.