Výzva Podpory obnovy venkova pro rok 2018

MMR tento týden vyhlásilo výzvu v rámci Podpory obnovy venkova pro rok 2018.

V rámci podprogramu Podpora obnovy venkova pro rok 2018 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj dne 11. října 2017 výzvu pro pět dotačních titulů (DT):

  • DT č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku;
  • DT č. 2 – Podpora zapojení generací do komunitního života v obci;
  • DT č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova;
  • DT č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací;
  • DT č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury.

Žádosti je možné podávat od 16. října 2017.

Zásady podprogramu Podpora obnovy venkova jsou k dispozici ke stažení zde.

Text výzvy k předkládání žádostí o dotaci je k dispozici ke stažení zde.

Přílohy výzvy a podrobnější informace naleznete na stránkách ministerstva zde.