Výzva Innovative Work-Life balance Strategies to facilitate reconciliation of professional and caring responsibilities

Byla vyhlášena výzva v rámci Programu EU pro zaměstnanost a sociální inovace „Innovative Work-Life balance Strategies to facilitate reconciliation of professional and caring responsibilities“.

Tento program představuje finanční nástroj na úrovni EU, jehož cílem je prosazovat vysokou úroveň kvalitní a udržitelné zaměstnanosti, zaručovat odpovídající a důstojnou sociální ochranu, bojovat proti sociálnímu vyloučení a proti chudobě a zlepšovat pracovní podmínky.

Nová výzva k předkládání návrhů projektů je zaměřena na podporu vládních a nevládních aktérů a sociálních partnerů při prosazování práv a zásad stanovených v Evropském pilíři sociálních práv prostřednictvím sociálních inovací a reforem vnitrostátních politik, pokud jde o sladění pracovního a rodinného života. Zaměřuje se na financování projektů na vývoj, testování a zavádění inovačních strategií rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem. Účelem těchto strategií je usnadnit sladění pracovního a rodinného života prostřednictvím podpory rovnoměrnějšího podílu odpovědnosti za péči mezi pracujícími ženami a muži, a tím podpořit vyšší účast žen na trhu práce.

Bližší informace o výzvě jsou k dispozici na stránkách EU zde.

Návrhy projektů je možné předkládat do 18. dubna 2018.

V případě dotazů je možné kontaktovat paní Ing. Zukalovou, MPSV, odbor EU a mezinárodní spolupráce, tel. 221 922 118.