Výzva č. 4 podprogramu 29821300 pro ZŠ (MF)

MF vyhlásilo 4. výzvu podprogramu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.

Ministerstvo financí vyhlásilo čtvrtou výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu 29821300 – „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst“ na území ČR ze státního rozpočtu na rok 2017.

Podprogram je určen pouze pro plně organizované základní školy zřizované obcemi.

Příjem žádostí je do 31. prosince 2016.

Bližší informace naleznete na stránkách ministerstva zde.