Výzva č. 15 nositele ITI PMO (Výstavba a modernizace systémů pro přestup na veřejnou dopravu na území hl. m. Prahy)

Hl. m. Praha jako nositel ITI PMO vyhlašuje výzvu č. 15 ITI PMO.

Jako nositel Integrované strategie pro Integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO) vyhlašuje hlavní město Praha výzvu č. 15 (Výstavba a modernizace systémů pro přestup na veřejnou dopravu na území hl. m. Prahy) ITI PMO ve vazbě na výzvu č. 16 (Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy – integrované projekty ITI) OP Praha – pól růstu.

Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.

Přílohou výzvy je projektový záměr, který je k dispozici ke stažení zde.

Seznam všech dosud vydaných výzev nositele ITI PMO je k dispozici v našem přehledu.