Ukončení hodnocení strategie ITI PMO

Dne 29. 8. 2016 bylo ukončeno hodnocení strategie ITI PMO.

Ministerstvo pro místní rozvoj – spolu s řídicími orgány OP PPR, IROP a OPŽP – ukončilo dne 29. srpna 2016 hodnocení dokumentu Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti z ledna 2016.

Připomínkovaný dokument naleznete k stažení zde.

Změny oproti původní verzi se objevují na těchto stranách dokumentu:
20; 32-33; 39-41; 44; 50; 59-60; 63; 73-74; 78; 80; 96; 105-106; 117;
125; 141-142; 144-145; 150-151; 153-154; 160; 162-163.

Na straně 219 přibylo k 3. 8. 2016 nově vložené a podepsané čestné prohlášení.

Žlutě vyznačené změny jsou na základě připomínek z formálního hodnocení a přijatelnosti, zeleně pak z věcného hodnocení.