Tři semináře k výzvám č. 098 a 099 OPZ

MPSV pořádá v  květnu 2019 tři semináře pro žadatele k výzvám č. 098 a 099 OPZ.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá ve dnech 14. května16. května30. května 2019 v Praze tři semináře pro žadatele výzev č. 098 (Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce) a č. 099 (Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce v Praze) Operačního programu Zaměstnanost.

Bližší informace o semináři konaném 14. května 2019 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o semináři konaném 16. května 2019 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o semináři konaném 30. května 2019 naleznete na stránkách ministerstva zde.