Tři nové výzvy (č. 78, 79 a 80) IROP

MMR vyhlásilo výzvy č. 78, 79 a 80 IROP.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj tři nové výzvy:

  • výzvu č. 78 – eHealth – SC 1.1 (MRR);
  • výzvu č. 79 – eHealth – SC 1.1 (PR);
  • výzvu č. 80 – eHealth – SC 1.1 (ČR).

Příjem žádostí o podporu pro všechny uvedené výzvy bude zahájen dne 28. listopadu 2023.

Bližší informace o výzvě č. 78 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 79 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 80 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev IROP pro programové období 2021-2027 naleznete na této naší přehledové stránce.