Seznam výzev IROP 2021-2027

Přehled výzev vydaných v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) 2021-2027:

Název výzvy
Výzva č. 114 – Kultura – knihovny – SC 5.1 (CLLD)
Výzva č. 113 – Technická pomoc – SC 7.1 (MRR, PR, celá ČR)
Výzva č. 112 – Základní školy II. – SC 4.1 (PR)
Výzva č. 111 – Základní školy II. – SC 4.1 (MMR)
Výzva č. 110 – Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu – SC 6.1 (VRR)
Výzva č. 109 – Mateřské školy – SC 4.1 (MRR) II.
Výzva č. 96 – Školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče SC 4.1 (PR)
Výzva č. 95 – Školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče SC 4.1 (MRR)
Výzva č. 94 – Další vzdělávání – SC 4.1 (ITI)
Výzva č. 90 – Cestovní ruch – SC 4.4 (ITI)
Výzva č. 88 – Další vzdělávání – SC 4.1 (PR)
Výzva č. 87 – Další vzdělávání – SC 4.1 (MRR)
Výzva č. 86 – Cestovní ruch – SC 5.1 (CLLD)
Výzva č. 80 – eHealth – SC 1.1 (ČR)
Výzva č. 79 – eHealth – SC 1.1 (PR)
Výzva č. 78 – eHealth – SC 1.1 (MRR)
Výzva č. 77 – Zelená infrastruktura – SC 2.2 (ITI)
Výzva č. 76 – Standardizace územních plánů – SC 1.1 (PR)
Výzva č. 75 – Standardizace územních plánů – SC 1.1 (MRR)
Výzva č. 74 – Multimodální osobní doprava – SC 6.1 (ITI)
Výzva č. 73 – Veřejná prostranství – SC 5.1 (CLLD)
Výzva č. 72 – Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče – SC 4.3 (PR)
Výzva č. 71 – Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče – SC 4.3 (MRR)
Výzva č. 70 – Kultura – památky a muzea – SC 5.1 (CLLD)
Výzva č. 69 – Multimodální osobní doprava – SC 6.1 (PR)
Výzva č. 68 – Multimodální osobní doprava – SC 6.1 (MRR)
Výzva č. 67 – Telematika pro veřejnou dopravu – SC 6.1 (ITI)
Výzva č. 66 – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu – SC 6.1 (ITI)
Výzva č. 65 – Zelená infrastruktura – SC 2.2 (VRR)
Výzva č. 64 – Zelená infrastruktura – SC 2.2 (PR)
Výzva č. 63 – Zelená infrastruktura – SC 2.2 (MRR)
Výzva č. 62 – Památky – SC 4.4 (ITI)
Výzva č. 61 – Hasiči – SC 5.1 (CLLD)
Výzva č. 60 – Doprava – SC 5.1 (CLLD)
Výzva č. 59 – Deinstitucionalizace sociálních služeb – SC 4.2 (PR)
Výzva č. 58 – Deinstitucionalizace sociálních služeb – SC 4.2 (MRR)
Výzva č. 57 – Podpora akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče – SC 4.3 (PR)
Výzva č. 56 – Podpora akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče – SC 4.3 (MRR)
Výzva č. 55 – Telematika pro veřejnou dopravu – SC 6.1 (PR)
Výzva č. 54 – Telematika pro veřejnou dopravu – SC 6.1 (MRR)
Výzva č. 53 – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu (ITI) – SC 6.1 (MRR, PR)
Výzva č. 52 – Památky – SC 4.4 (PR)
Výzva č. 51 – Památky – SC 4.4 (MRR)
Výzva č. 50 – Muzea – SC 4.4 (ITI)
Výzva č. 49 – Sociální služby – SC 5.1 (CLLD)
Výzva č. 48 – Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD)
Výzva č. 47 – Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy – SC 1.1 (ČR)
Výzva č. 46 – Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy – SC 1.1 (PR)
Výzva č. 45 – Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy – SC 1.1 (MRR)
Výzva č. 44 – Střední školy – SC 4.1 (VRR)
Výzva č. 43 – Střední školy – SC 4.1 (PR)
Výzva č. 42 – Střední školy – SC 4.1 (MRR)
Výzva č. 41 – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu – SC 6.1 (PR)
Výzva č. 40 – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu – SC 6.1 (MRR)
Výzva č. 39 – Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu – SC 6.1 (ITI)
Výzva č. 38 – Sociální bydlení (ITI) – SC 4.2 (MRR, PR)
Výzva č. 37 – Základní školy – SC 4.1 (ITI)
Výzva č. 36 – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu – SC 6.1 (PR)
Výzva č. 35 – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu – SC 6.1 (MRR)
Výzva č. 34 – Muzea – SC 4.4 (PR)
Výzva č. 33 – Muzea – SC 4.4 (MRR)
Výzva č. 32 – Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče – SC 4.3 (PR)
Výzva č. 31 – Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče – SC 4.3 (MRR)
Výzva č. 30 – Sociální služby (ITI) – SC 4.2 (MRR, PR)
Výzva č. 29 – eGovernment a kybernetická bezpečnost (ITI) – SC 1.1 (MRR, PR)
Výzva č. 28 – Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu – SC 6.1 (PR)
Výzva č. 27 – Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu – SC 6.1 (MRR)
Výzva č. 26 – Sociální bydlení – SC 4.2 (PR)
Výzva č. 25 – Sociální bydlení – SC 4.2 (MMR)
Výzva č. 24 – Základní školy – SC 4.1 (PR)
Výzva č. 23 – Základní školy – SC 4.1 (MRR)
Výzva č. 22 – Silnice II. třídy na Prioritní regionální silniční síti – SC 3.1 (PR)
Výzva č. 21 – Silnice II. třídy na Prioritní regionální silniční síti – SC 3.1 (MMR)
Výzva č. 20 – Mateřské školy (ITI) – SC 4.1 (MMR, PR)
Výzva č. 19 – Integrovaný záchranný systém – SC 2.1 (ČR)
Výzva č. 18 – Integrovaný záchranný systém – PČR a HZS ČR – SC 2.1 (PR)
Výzva č. 17 – Integrovaný záchranný systém – PČR a HZS ČR – SC 2.1 (MMR)
Výzva č. 16 – Knihovny (ITI) – SC 4.4 (MMR, PR)
Výzva č. 15 – Sociální služby – SC 4.2 (MMR)
Výzva č. 14 – Sociální služby – SC 4.2 (MMR)
Výzva č. 13 – Integrovaný záchranný systém – ZZS krajů – SC 2.1 (PR)
Výzva č. 12 – Integrovaný záchranný systém – ZZS krajů – SC 2.1 (MMR)
Výzva č. 11 – eGovernment – SC 1.1 (ČR)
Výzva č. 10 – eGovernment a kybernetická bezpečnost – SC 1.1 (VRR)
Výzva č. 9 – eGovernment – SC 1.1 (PR)
Výzva č. 8 – eGovernment – SC 1.1 (MRR)
Výzva č. 7 – Mateřské školy – SC 4.1 (PR)
Výzva č. 6 – Mateřské školy – SC 4.1 (MMR)
Výzva č. 5 – Kybernetická bezpečnost – SC 1.1 (ČR)
Výzva č. 4 – Kybernetická bezpečnost – SC 1.1 (PR)
Výzva č. 3 – Kybernetická bezpečnost – SC 1.1 (MMR)
Výzva č. 2 – Knihovny – SC 4.4 (PR)
Výzva č. 1 – Knihovny – SC 4.4 (MRR)

Přehled výzev vydaných v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) 2014-2020 naleznete zde.