Tři nové výzvy (č. 4, 5 a 6) OPZ+

MPSV vyhlásilo tři nové výzvy č. 4, č. 5 a č. 6 OPZ+.

V rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí tři nové výzvy č. 4 (Systémová opatření v oblasti sociálního začleňování), č. 5 (Zkvalitnění zdravotních služeb – preventivní programy, zdravotní gramotnost) a č. 6 (Podpora procesů ve službách – kraje 1).

Příjem žádostí o podporu pro výzvu č. 4 byl zahájen dne 21. června 2022, pro výzvu č. 5 byl zahájen dne 1. července 2022, pro výzvu č. 6 byl zahájen dne 24. června 2022.

Bližší informace o výzvě č. 4 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o výzvě č. 5 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o výzvě č. 6 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPZ+ pro programové období 2021-2027 naleznete na naší přehledové stránce.