Tři nové výzvy (č. 1, 7 a 8) OPZ+

MPSV vyhlásilo tři nové výzvy č. 1, č. 7 a č. 8 OPZ+.

V rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí tři nové výzvy č. 1 (Podpora a posílení dialogu sociálních partnerů), č. 7 (Podpora sociálního bydlení 1) a č. 8 (Podpora komunitně vedeného místního rozvoje 1).

Příjem žádostí o podporu pro výzvu č. 1 bude zahájen dne 11. července 2022, pro výzvu č. 7 byl zahájen dne 30. června 2022, pro výzvu č. 8 bude zahájen dne 27. července 2022.

Bližší informace o výzvě č. 1 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o výzvě č. 7 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o výzvě č. 8 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPZ+ pro programové období 2021-2027 naleznete na naší přehledové stránce.