Semináře MMR k národním programům (listopad 2016)

MMR pořádá v listopadu 2016 tři semináře pro žadatele k národním dotačním programům pro rok 2017.

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá ve dnech 9., 10. a 22. listopadu 2016 semináře pro žadatele o dotace z národních programů pro rok 2017 zaměřených na podporu venkova:

  • Podpora obnovy a rozvoje venkova (5 dotačních titulů včetně obnovy místních komunikací);
  • Podpora revitalizace území;
  • Národní program podpory cestovního ruchu v regionech;
  • Podpora bydlení;
  • Podpora územně plánovacích činností obcí.

Pozvánka na semináře je k dispozici ke stažení zde.

Bližší informace o semináři konaném dne 9. listopadu 2016 v Praze (včetně registračního formuláře) naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o semináři konaném dne 10. listopadu 2016 v Olomouci (včetně registračního formuláře) naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o semináři konaném dne 22. listopadu 2016 v Ústí nad Labem (včetně registračního formuláře) naleznete na stránkách ministerstva zde.