Semináře k výzvám č. 026, 041 a 042 OPZ

MPSV pořádá v listopadu 2016 semináře pro příjemce výzev č. 026, 041 a 042 OPZ.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá v Praze semináře pro příjemce výzev č. 026 (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám – 1. výzva), 041 (Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí) a 042 (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám – 2. výzva) OPZ.

Seminář pro příjemce k výzvám č. 026 a 042 OPZ se koná dne 1. listopadu 2016 v Praze.

Bližší informace o tomto semináři naleznete na webových stránkách ministerstva zde.

Seminář pro příjemce k výzvě č. 041 se koná dne 3. listopadu 2016 v Praze.

Bližší informace o tomto semináři naleznete na webových stránkách ministerstva zde.