Semináře k ZoR/ŽoP ve výzvě č. 31 OPZ

MPSV pořádá tři semináře k přípravě ZoR/ŽoP ve výzvě č. 031 OPZ.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá ve dnech 19. 12. 2016, 4. 1 2017 a 6. 1 2017 v Praze semináře k přípravě zprávy o realizaci projektu (ZoR) a žádosti o platbu (ŽoP) ve výzvě č. 031 (Budování kapacit a profesionalizace NNO) Operačního programu Zaměstnanost.

Semináře jsou určeny pouze pro příjemce výzvy.

Bližší informace o semináři konaném dne 19. prosince 2016 naleznete na webových stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o semináři konaném dne 4. ledna 2017 naleznete na webových stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o semináři konaném dne 6. ledna 2017 naleznete na webových stránkách ministerstva zde.